Raspuns CNAS nr.P6654/13.07.2020

Detalii
AddThis Social Bookmark Button


Către,

ASOCIAŢIA TRANSPLANTAŢILOR DE FICAT DIN ROMÂNIA LIVERTRANS

în atentia,

DOAMNEI PREŞEDINTE DR. CRINA ŞTEFĂNESCU

Urmare adresei dumneavoastră înregistrată la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate - Direcţia Medic Şef cu nr. MSSM 2132/02.07.2020, vă comunicăm următoarele;

Medicamentele specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor pentru tratamentul stării posttransplant al pacienţilor transplantaţi, cu excepţia tratamentului recidivei hepatitei cronice la pacienţii cu transplant hepatic, se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis, conform art. 31 din Ordinul preşedintelui CNAS nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit prevederilor HG nr. 438/02.06.2020 şi ale Ordinului preşedintelui CNAS nr. 715/04.06.2020 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, precum şi pentru stabilirea unor masuri în domeniul sănătăţii în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, medicul de familie poate emite prescripţie medicală în continuare pentru bolnavii trataţi în cadrul programelor naţionale de sănătate curative cu schemă terapeutică stabilă, în baza documentelor medicale care au fost emise bolnavilor de către medicul specialist - scrisoare medicală şi/sau confirmarea înregistrării formularului specific de prescriere, şi pentru medicamentele, eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, care până la data instituirii stării de urgenţă erau prescrise de către medicii specialişti în conformitate cu limitările de prescriere prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, republicată, precum şi în Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Listă.

Pentru bolnavii incluşi în cadrul programelor naţionale de sănătate curative, aflaţi în tratament cu medicamente notate cu (**), (**1) şi (**1Ω) în Lista de medicamente aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, republicată, prescrierea în continuare a tratamentului specific se efectuează în baza documentelor medicale emise ca urmare a evaluărilor medicale periodice.

Evaluările medicale periodice al căror termen de valabilitate - ce a fost prelungit în perioada stării de urgenţă - expiră după încetarea stării de urgenţă, precum şi evaluările periodice programate ulterior încetării acestei stări vor fi efectuate în conformitate cu protocoalele terapeutice aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

 

   

Traducere cu Google  

Romanian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Vă recomandăm o carte despre transplant în România! Mărturii de la donatori, pacienți și medici.  

Clic pentru detalii

   

Pagina pe Facebook  

Vizitati si pagina noastra pe Facebook!

   

Susțineți asociația cu până la 3.5% din impozitul anual datorat (clic pe foto)  

   

Eveniment  

Click pentru detalii
 

   

Statistici  

Vizitatori
3
Articole
186
Link-uri web
104
Afișări articole
518890